روزآمدسازی فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول قضایی

روزآمدسازی فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول قضایی

طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلام، راهبردی است که سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای روزآمدسازی بخش هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در نظر گرفته است.

به گزارش آزیلاز، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق کامل ماموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

پنج عامل: «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات»، «نقص در زمینه های موثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن»، «خطای برخی از نظرات کارشناسی»، «استفاده حداقلی از فناوری های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله» و «روزآمدنبودن بخش هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی» عواملی هستند که در سند تحول برای ایجاد مشکل «غیرمتقن بودن آراء و تصمیمات قضایی» شناسایی شده اند.

راهکار سند تحول برای طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلام

سند تحول برای رفع مشکل روزآمدنبودن بخش هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی، راهبرد «طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلام» را ارایه کرده است.

راهکار یا راه حلی که سند تحول، برای اجرای طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلام مشخص کرده طراحی الگوی قضای اسلامی با تاکید بر موضوعات زیر است:

*تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست

*اصلاح عناوین جرایم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم زدایی از آن ها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات.

*تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضایی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی های جایگزین، فصل خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجی گری و صلح و سازش

مسیولیت اجرای این راهکار بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی قوه قضاییه است. مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال 1405 است.

پایان خبر آزیلاز

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "روزآمدسازی فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول قضایی" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "روزآمدسازی فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول قضایی"، کلیک کنید.