چند سکه در حراج های 1402 فروش رفت؟

چند سکه در حراج های 1402 فروش رفت؟

به گزارش خبرگزاری آزیلاز،بنا به مصوبه دوم اسفند ماه 1402 کمیسیون ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تصویب «دستورالعمل اجرایی معاملات سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، مرکز مبادله ارز حراج انواع سکه طلا اعم از تمام، نیم و ربع را آغاز کرد. بدین ترتیب اعلام شد همه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی و بالای 18 سال می توانند در این حراج شرکت کنند.

متقاضیان شرکت در حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران باید ابتدا در سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به آدرس market.ice.ir ثبت نام و احراز هویت کنند و سپس مطابق با شیوه نامه و آگهی از طریق سامانه مذکور در حراج شرکت کنند.

بدین ترتیب نخستین حراج عمومی سکه طلای مرکز مبادله ایران با عرضه سکه ربع بهار آزادی در روز یکشنبه 13 اسفند ماه برگزار شد. از تعداد 12 هزار و 877 قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین شده توسط عرضه کننده، 118 قطعه سکه با میانگین قیمت 11 میلیون و 548 هزار تومان به برندگان تخصیص داده شد.

به گزارش آزیلاز،دومین حراج سکه نیز با فروش ربع سکه در چهارشنبه 16 اسفندماه برگزار و از مجموع 72 هزار و 596 سکه ثبت سفارش شده، 10 هزار و 5 قطعه ربع سکه با میانگین قیمت 12 میلیون و 588 هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. سومین حراج سکه نیز شنبه 19 اسفندماه برگزار شد و از مجموع 44 هزار و 410 سکه ثبت سفارش شده، 15 هزار و 33 قطعه ربع سکه با میانگین قیمت 12 میلیون و 800 هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

در چهارمین حراج نیز از مجموع 29 هزار و 406 قطعه سکه ثبت سفارش شده، 15 هزار و 691 قطعه ربع سکه با میانگین قیمت 12 میلیون و 485 هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. بنابراین طی چهار جلسه حراج سکه طلا در مجموع 41 هزار و 847 ربع سکه به متقاضیان تخصیص داده شده است.

آغاز فروش نیم سکه در حراج پنجم

از حراج پنجم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، حراج نیم سکه هم انجام شد. بدین ترتیب پنجمین حراج سکه طلا در روز دوشنبه 21 اسفندماه برگزار شد و از مجموع 17 هزار و 200 قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، 8052 قطعه با میانگین قیمت 12 میلیون و 348 هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، از 9113 قطعه نیم سکه ثبت سفارش شده، 4583 قطعه با قیمت 19 میلیون و 409 هزار تومان تخصیص داده شد. بدین ترتیب طی پنج جلسه حراج سکه طلا در مجموع 49 هزار و 899 قطعه ربع سکه و 4583 قطعه نیم سکه به متقاضیان تخصیص داده شده است.

تمام سکه نیز در حراج ششم فروش رفت

در ششمین حراج سکه، تمام سکه نیز برای فروش قرار گرفت. بدین ترتیب ششمین حراج سکه طلا در روز سه شنبه 22 اسفندماه برگزار شد و از مجموع 13 هزار و 305 قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، 7832 قطعه با میانگین قیمت 12 میلیون و 336 هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. 4958 قطعه نیم سکه نیز ثبت سفارش شد که 3095 قطعه با قیمت 19 میلیون و 495 هزار تومان تخصیص داده شد.

از مجموع 6755 قطعه تمام سکه ثبت سفارش شده، 3032 قطعه با میانگین 34 میلیون و 683 هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. طی شش جلسه حراج سکه طلا در مجموع 68 هزار و 441 قطعه سکه به متقاضیان تخصیص داده شد که شامل 57 هزار و 731 قطعه ربع سکه، 7678 قطعه نیم سکه و 3032 تمام سکه است.

هشتمین حراج سکه طلا نیز در روز شنبه 26 اسفندماه برگزار شد و از مجموع 9374 قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، 7499 قطعه با میانگین قیمت 12 میلیون و 281 هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین از مجموع 4108 قطعه نیم سکه ثبت سفارش شده ،3775 قطعه با میانگین قیمت 19 میلیون و 529 هزار تومان تخصیص داده شد. در حراج سکه تمام نیز از مجموع 6577 قطعه سکه ثبت سفارش شده، 5056 قطعه با میانگین قیمت 34 میلیون و 575 هزار تومان تخصیص داده شد.

نهمین حراج سکه طلا نیز به عنوان آخرین حراج در سال 1402، در روز یکشنبه 27 اسفندماه برگزار شد که از مجموع 9637 قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، 6116 قطعه با میانگین قیمت 12 میلیون و 383 هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، از مجموع 6294 قطعه نیم سکه ثبت سفارش شده، 1109 قطعه با میانگین قیمت 20 میلیون و 455 هزار تومان تخصیص داده شد. در حراج سکه تمام نیز از مجموع 8269 قطعه سکه ثبت سفارش شده ،2273 قطعه با میانگین قیمت 35 میلیون و 169 هزار تومان تخصیص داده شد.

در نهایت در مجموع 9 حراج برگزارشده جمعا 110 هزار و 524 قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شد.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "چند سکه در حراج های 1402 فروش رفت؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "چند سکه در حراج های 1402 فروش رفت؟"، کلیک کنید.